Category: македонски

Каков тип на производи можат да се...

Свежи овошје и зеленчук (сезонски) Брашна: елдино (хелдино), пченкарно, пченично, ржано. Мешунки: грав, наут Втеглени органски процесирани производи: ајвар, лутеница, сокови, џемови Органски интегрален и обичен таан Органски (кисел) леб…

Сум слушнала за неделната органска кошничка, што...

Неделната органска кошничка е кошничка со свежо органско сезонско овошје и зеленчук која ја добива секој член еднаш неделно. Станувајќи наш член, се преплаќате и за кошничката. Таа се подигнува…

Како сум сигурен/а дека производите кои ги...

Целта поради која постоиме е што повеќе луѓе да имаат достапни проверени хемиски нетретирани производи. Нашиот почеток беше како неформална група на граѓани кои посетувавме производители, се организиравме и набавуваме…

Како избирате со кои производители соработувате?

Во постојан контакт сме со производителите и остваруваме посети низ државата со цел да најдеме органски производи кои се од најчисти подрачја одгледани на најприроден начин. Посетата лично говори најмногу…

Од кои градови/реони се производите кои ги...

Локалното органско производство има смисла доколку е што поблиску до конзументот. На тој начин, се намалува енергијата која се троши и загадувањето кое се генерира за сметка на амбалажа, транспорт,…

Продавате сертифицирани или несертифицирани производи? Која е...

Производите во Добра Земја се исклучиво хемиски не третирани, со сертификат или без него. Наша Добра Земја ја поддржува можноста за пласман и на производи без сертифиат – важи за…

Како можам да се зачленам во Наша...

Повелете повеќе информации на следниот линк: http://dobrazemja.org/mk/stani-chlen/ За дополнителни прашања, контактирајте не на novclen@dobrazemja.org

Кои се моите придобивки како член?

Придобивките се по неколку основи – Консумација на проверени, најквалитетни плодови во земјата Пониски цени (10-30% од нечленските) Приоритет во производи (кога добиваме недоволни количини, членовите имаат приоритет) Набавка на…

Актуелно
  • Триото “Органско Зелено“ стана квинтет

    И ве поздравува од Добра Земја: марула, блитва, млад лук, млад кромид и неговото височество – СПАНАЌ 😉