Категорија: Едукација

,,МИКРОЕКОˮ решение за макропроблемите во земјоделството и...

Линданот е органохлорен пестицид кој од страна на IARC (International Agency for Research on Cancer), во јуни 2015 год. е класифициран како канцерогена супстанца од категорија 1. Во 2009 година…

“Без раст” конференција

30 Август – 03 Септември 2016 во Будимпешта

Наша Добра Пермакултура

Како прво наградени на регионалниот натпревар Зелени Идеи и Филантропија 2015 добивме поддршка од 10.000$ со кои во текот на 2015 и 2016 реализиравме проект “поддршка на мали органски производители…

Брошура Пермакултурни алатки за одржливо живеење

Нашата прва брошура за одржливост и пермакултура.

Стандард за производство на храна Наша Добра...

Се обидовме да го создадеме првиот независен стандард.

Во посета на пермакултурните градини во Шипка,...

Пол и Софи од Британија создаваат прекрасни градини во Бугарија

Актуелно
  • Триото “Органско Зелено“ стана квинтет

    И ве поздравува од Добра Земја: марула, блитва, млад лук, млад кромид и неговото височество – СПАНАЌ 😉