Задруги за храна – Македонија

Во Македонија моментално постојат главно земјоделски задруги – задруги на здружени земјоделци (регистрирани според закон за земјоделски задруги, засебен закон од тој само за задруги). Наша Добра Земја е првата задруга на потрошувачи. Познати се и неколку други кои не се земјоделски -на преработувачи на вино е еден пример, но немаме информации дали и како функционираат. Земјоделските задруги имаат право на субвенции по основ на управител и останати трошоци. За задругите како нашата (на потрошувачи) моментално не постојат никакви финансиски бенефити.

IMG_7497

Актуелно
  • Триото “Органско Зелено“ стана квинтет

    И ве поздравува од Добра Земја: марула, блитва, млад лук, млад кромид и неговото височество – СПАНАЌ 😉