Само освестени луѓе, со искрен пристап и чиста визија за доброто на сопствениот народ можат да реализираат ваков амбициозен пристап! Добри луѓе, во Добра Земја за наше добро! Ве почитуваме и поддржуваме!

Актуелно
  • Триото “Органско Зелено“ стана квинтет

    И ве поздравува од Добра Земја: марула, блитва, млад лук, млад кромид и неговото височество – СПАНАЌ 😉